Kompetencer

Vi har anlæg for alle typer anlægsarbejde

Som moderne entreprisevirksomhed er Winther & Trolle vant til at styre store projekter, udføre klimasikring og ramme det æstetiske udtryk, arkitekten har udtænkt.

Vi løfter gerne alle dele af dit anlægsarbejde - både som rådgiver, sparringspartner i udviklingsfasen, udførende og efterfølgende ansvarlig for vedligehold og drift.

Vi har anlæg for

 

Entreprise
Klimasikring og LAR
Brolægning, belægning og anlæg
Stål, træ og beton
Natur og landskab
Græs og beplantning
Grønne tage
Vedligeholdelse og drift
Natur og landskab
Grønt område i Sabro
Entreprise
Gods i Østjylland
Brolægning, belægning og anlæg
Opførelse af lystejendom i Østjylland
Entreprise
Ry Kirkegård
Entreprise
Østerhåb kirkegård
Brolægning, belægning og anlæg
Rosengade Odder